Субота, 23. Новембар 2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ OДЛУКЕ O БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите: Јавни позив, 23.11.2019.год.
Преузмите: Програм јавне расправе, 23.11.2019.год.
Преузмите: Нацрт одлуке о боравишној такси, 23.11.2019.год.
Преузмите: Закључак о спровођењу јавне расправе, 23.11.2019.год.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ОПШТИНА НЕГОТИН
Општинска управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 434-13/2019-IV/04
Датум: 25.11.2019.године
Неготин
Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
телефон 019/544-554
e-mail: lpanegotin@gmail.com

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

О НАЦРТУ  OДЛУКЕ O БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Одлуке о боравишној такси на територији општине Неготин и да дају своје коментаре, сугестије и предлоге.

     

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са текстом Нацрта Одлуке о боравишној такси на територији општине Неготин, са образложењем, који је одредило Општинско веће оппштине Неготин.

 

Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију

Руководилац одељења

Љиљана Лицуловић, дипл.екон,с.р.