Четвртак, 24. Новембар 2022.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ - НАЦРТ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТAКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2023. ГОДИНУ