Понедељак, 27. Јул 2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У 2015. ГОДИНИ

Преузмите : Јавни позив
Преузмите : Захтев за учешће у програму стручна пракса

 

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2015.годину( „Сл.лист општине Неготин“ број 6/15) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2015.годину између Националне службе за запошљавање и општине Неготин, од 07.07.2015.године,

 

Општина Неготин и Национална служба за запошљавање 

Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА  
У ЦИЉУ СТИЦАЊА ПОСЕБНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
 У 2015. ГОДИНИ