Уторак, 28. Март 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГОГ ДЕЛА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Преузмите : Јавни позив 

Kомисије за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељеног места упућује Ј а в н и  п о з и в  грађанима општине Неготин да у писменом облику доставе образложене предлоге за утврђивање назива улица, тргова и другог дела насељеног места на подручју општине Неготин (који немају назив) или промену назива улице, трга или другог дела насељеног места. Предлози се достављају Комисији Скупштине општине Неготин за утврђивање назива улица, тргова и других делова насељених места у року од 30 дана од дана објављивања позива.