Понедељак, 15. Јун 2020.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Преузмите: Јавни позив, 15.06.2020.год.
Преузмите: Захтев са бизнис планом, 15.06.2020.год.

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2020 годину и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020 годину између Националне службе за запошљавање и општине Неготин, број 0608-101-4/2020-2 од 29.05.2020.године,

 

ОПШТИНА НЕГОТИН И

 НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују

 ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА

 САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ