Понедељак, 19. Јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

Преузмите : Јавни позив
Преузмите : Захтев са бизнис планом за доделу субвенције за самозапошљавање- ЛАПЗ за 2017. годину

На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2017 годину(Сл.лист Општине Неготин бр.1/2017) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017 годину између Националне службе за запошљавање и општине Неготин, број 0608-101-3/2017-2 од 10.05.2017.године,

 

ОПШТИНА НЕГОТИН И
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

р
асписују

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
 САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2017. ГОДИНИ