Среда, 22. Јул 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2020. ГОДИНИ ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ

Преузмите: Конкурс, 22.07.2020.год.
Преузмите: Образац за пријаву на јавни конкурс, 22.07.2020.год.
Преузмите: Образац предлога пројекта, 22.07.2020.год.
Преузмите: Образац буџета пројекта и наративног буџета пројекта, 22.07.2020.год.
Преузмите: Изјаву сагласности, 22.07.2020.год.
Преузмите: Изјаву овлашћеног лица удружења, 22.07.2020.год.
Преузмите: Изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања, 22.07.2020.год.
Преузмите: Прелиминарну листу изабраних пројеката, 17.09.2020.год.
Преузмите: Извештај о реализованој финансијској подршци, 27.01.2021.год.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09,99/11-др. Закон и 44/2018 – др. закон), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), Правилником о утврђивању јавног интереса („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Неготин за 2019. и 2020. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019),  Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Неготин за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења („Службени лист општине Неготин“, бр. 5/2019), Програмом за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2020. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 4/2020 ) Председник општине Неготин на предлог Комисије за доделу средстава за невладине организације, удружења и друштава у 2020. години из програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у 2020. години („Сл.лист општине Неготин“ број: 8/2020 ), расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА  ДОДЕЛУ  СРЕДСТАВА ЗА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УДРУЖЕЊА И ДРУШТАВА У 2020. ГОДИНИ ИЗ  ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ