Уторак, 22. Септембар 2020.

Јавна расправа у вези капиталних инвестиција у пeриoду oд 2021-2023.године

Преузмите: Јавни позив, 22.09.2020.год.

Република  Србија

ОПШТИНА  НЕГОТИН

Општинска управа општине Неготин

Број:400-7/2020-IV/04

Датум: 21.09.2020. године

 

 ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

                На основу члана 105. Статута општине  Неготин   („Службени лист општине Неготин“,број 4/2019),упућује се позив за отворени састанак поводом јавне расправе у  вези капиталних инвестиција  у пeриoду oд  2021-2023.године.

Отворени састанак ће се одржати у  петак  25.09.2020. године у великој  сали на I спрату општине ,са почетком у 12:00  часова.

Своје предлоге могу да дају заинтересовани грађани,физичка и правна лица,јавна предузећа,установе и организације чији је оснивач општина Неготин и други заинтересовани субјекти који желе да предложе своје идеје о капиталним потребама општине.

Позивамо Вас да се на отвореном састанку активно укључите у јавну расправу у циљу доношења добрих, квалитетних и свеобухватних одлука у Скупштини општине Неготин. 

 

 

                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                               Зорица Мијушковић,с.р.