Петак, 01. Децембар 2017.

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

ПРЕУЗМИТЕ : 
1. ЗАКЉУЧАК
2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ  ОДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКАНДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Отворена је јавна расправа О НАЦРТУ ОДЛУКЕ O НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 01.децембра до 08. децембра 2017.године, а учесници су грађани и стручна јавност.

Предлоге, инисцијативе и коментаре учесници у јавној расправи могу доставити на електронску адресу lpanegotin@gmail.com или писаним путем на адресу: Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију, трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин са назнаком:"За јавну расправу о нацрту Oдлуке o начину утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2018. годину на територији општине Неготин".

По окончању јавне расправе Општинска управа општине Неготин, Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.