Петак, 04. Аугуст 2023.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ К.П.БР. 3272/1, 3272/2, 3272/3, 3272/4, 3272/5, 3272/6, 3272/7, 3272/8, 3272/9, 3272/10, 3272/11 КО НЕГОТИН

Преузмите: Пројекат
Преузмите: Оглас