Уторак, 15. Аугуст 2017.

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

 

Преузмите : Интерни конкурс
Преузмите : Изјаву
Преузмите : Решење о попуњавању радних места у Општинској управи општине Неготин
Преузмите :  Решење о именовању Комисије за спровођење интерног конкурса за
попуњавање радних места у Општинској управи општине Неготин

 

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број : 111-3/2017-IV/08
15. август 2017. године 
Н е г о т и н

 

На основу члана 18. став 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.68/2015 и 81/2015 - Одлука УС), а у складу са одредбама члана 4.5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу ("Службени гласник РС" број 17/16) и Решења о попуњавању радних места у Општинској управиопштине Неготин, интерним конкурсом број 111-1/2017-IV/08 од 09. августа 2017. године, начелница Општинске управе општине Неготин, објављује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС 
за попуњавање радних места у Општинској управи општине Неготин