Среда, 03. Јануар 2018.

ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НЕГОТИН


Преузмите: Одлукa о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Преузмите: Образац пријаве за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта


На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (''Сл.гласник РС'', бр.16/2017), на основу Одлуке Владе РС о распуштању Скупштине општине Неготин и образовању Привременог органа општине Неготин број 020-10490/2017 од 26.октобра 2017.године ( ''Службени гласник РС“, бр. 096/2017), као и Решења Владе РС о именовању председника и чланова Привременог органа општине Неготин број 119-10492/2017 од 26.октобра 2017.године (''Службени гласник РС“, бр. 096/2017), Привремени орган општине Неготин је дана 27.12.2017.године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15:30 часова, дана 22.01.2018. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Неготин до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта за све К.О. одржаће се дана 23.01.2018. године са почетком у 12 часова у згради Општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр 1.