Петак, 01. Март 2013.

Цене комуналних услуга у 2013.години

 

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ( ''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011). објављујемо захтев ЈКП ''Бадњево'' Неготин за давање сагласности на повећање цена комуналних услуга, са образложењем бр. 398-06/2013. од 13.02.2013.године.

Захтев ЈКП "Бадњево" Неготин за давање сагласности за повећање цена комуналних услуга са калкулацијама у прилогу


.