Обрасци

Претрага

Пронађено 122 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~501~ИУ~ЕД детаљније