Обрасци

Претрага

Пронађено 117 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
УВЕРЕЊЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~УВ~МКР детаљније
УВЕРЕЊЕ О СЛОБОДНОМ БРАЧНОМ СТАЊУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.3~УВ~СБС детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ - на домаћем обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.2~ИМКВ~ДО детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ- на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.2~ИМКВ~МО детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.2~УВ~МКВ детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ – на домаћем обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~УВ~МКР детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ – на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ООУЦ~ЗС~203.2~ИМКУ~М детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~203.2~УВ~МКУ детаљније
УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~204.2~УВ~Д детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ КЊИГЕ ДРЖАВЉАНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~204.2~УВ~КД детаљније
РЕГИСТРАЦИЈA СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.1~ПЈП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ (подноси се од 15. - 31.јануара) Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛБП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА ЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ (подноси се после 01.фебруара ) Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛБЛП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЛЕТЊOM БАШТOM ЧИЈА ЛОКАЦИЈА НИЈЕ ОДРЕЂЕНА ПЛАНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЛББЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ СТОЛОВИМА И СТОЛИЦАМА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~СС детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОПД детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈИХ АУТОМОБИЛА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПДА детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ВАШАРА, САЈМОВА, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352.2~ЗЈП~ПР детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ГРАЂЕВИНСКИМ И ОСТАЛИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ГМ детаљније