Обрасци

Претрага

Пронађено 117 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ДAВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Општинска управа Неготин Одељење за урбанизам и грађевинарство Образац бр.26 детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈЕКТА И ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463.4~ЗУЗ-РУО детаљније
КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА НЕИЗГРАЂЕНОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО РАДИ ИЗГРАДЊЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~К детаљније
ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО СВОЈИНЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ УЗ НАКНАДУ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ У СЛУЧАЈУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-Л-ПФ детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-ЛО детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА – ПРАВНА ЛИЦА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ ОЗНП -ИО детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП~ИГСП детаљније
ОТУЂЕЊЕ - ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ФОРМИРАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~463~ОЗНП-ФГП детаљније
ОТУЂЕЊЕ односно ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове 463.3~ПЈН-OГЗ детаљније
ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~201.3~ПЛИП детаљније
ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА НАКОН РАЗВОДА БРАКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~201.2~ПППРБ детаљније
НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~МКР-НУ детаљније
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.1~И-МКР детаљније
ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ ВЕНЧАНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~202.1~И-МКВ детаљније
НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~203.2~НУ-МКУ детаљније
ИСПРАВKА ГРЕШКЕ У МАТИЧНОЈ КЊИЗИ УМРЛИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~203.1~И-МКУ детаљније
ИСПРАВKА ГРЕШКЕ У KЊИЗИ ДРЖАВЉАНА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~204.1~И-КД детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~ИMKР~ДО детаљније
ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ – на међународном обрасцу Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~200.2~ИМКР~МО детаљније