Обрасци

Претрага

Пронађено 122 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ КЛИЗАЛИШТЕМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~КЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЈАРБОЛОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Јб детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ БИЛБОРДОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Блб детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ПУТОКАЗНИХ ТАБЛИ И ТРАНСПАРЕНАТА ФИРМИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ИИФ детаљније
OДОБРЕЊЕ ЗА ПРОЛАЗ, ОДНОСНО ПРОЛАЗ И ЗАУСТАВЉАЊЕ МОТОРНОГ ВОЗИЛА У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ОПЗМВ-ПЗ детаљније
РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДА ВОЖЊЕ У ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~РОРВ-ЛПП детаљније
ПРЕПИС ИЗ АРХИВЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА Општинска управа Неготин Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику ОУЦ~ЗС~035.2~Препис детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~УИУВ детаљније
ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ, САОБРАЋАЈНОЈ ИЛИ ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
ПРИЈАВА ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~354.2~Пријава детаљније
ПРИЈАВА УЈЕДА ПАСА БЕЗ ВЛАСНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~355~Ујед детаљније
ПРИЈАВА ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~614~Пријава детаљније
ПРИЈАВА ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПНПЗ детаљније
ДОДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~ЗС~320~ДСП детаљније
ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПЈН-ЗПЗ детаљније
ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој O-1 детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~Опште уверење детаљније
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЕШТАЈА У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~332.1~Кат.соб детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој 610.1~У детаљније