Обрасци

Претрага

Пронађено 115 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ПРЕПИС ИЗ АРХИВЕ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА Општинска управа Неготин Служба за заједничке послове, општински услужни центар и информатику ОУЦ~ЗС~035.2~Препис детаљније
УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~УИУВ детаљније
ПРИЈАВА КОМУНАЛНОЈ, САОБРАЋАЈНОЈ ИЛИ ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
ПРИЈАВА ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~354.2~Пријава детаљније
ПРИЈАВА УЈЕДА ПАСА БЕЗ ВЛАСНИКА Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~355~Ујед детаљније
ПРИЈАВА ПРОСВЕТНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~614~Пријава детаљније
ПРИЈАВА ИНСПEКЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Општинска управа Неготин Одељење за инспекцијске послове ОУЦ~ЗС~347~355~501~П детаљније
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПНПЗ детаљније
ДОДЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~ЗС~320~Ф~Ф2 детаљније
ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~320.2~ПЈН-ЗПЗ детаљније
ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој O-1 детаљније
УВЕРЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~Опште уверење детаљније
КАТЕГОРИЗАЦИЈА СМЕШТАЈА У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~332.1~Кат.соб детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој 610.1~У детаљније
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~670.1~ОП~ОУС детаљније
УВЕРЕЊЕ О ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА СТУДЕНТЕ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~612.1~УС детаљније
ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА OПШТИНСКУ СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~612.1~УСС детаљније
ДЕЧИЈИ ДОДАТАК Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ДД-1 детаљније
РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој РД-1-06 детаљније
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА НОВОРОЂЕНЧЕ (ЗА ПРВО, ДРУГО,ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТО ДЕТЕ) Општинска управа Неготин Одељење за друштвене делатности, привреду и развој ОУЦ~ЗС~183~ЈНП~НД детаљније