Обрасци

Претрага

Пронађено 117 образаца.

Назив Управа Организациона јединица Шифра
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОКРЕТНОМ ТЕЗГОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПТ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЗАСТАКЉЕНИМ РЕКЛАМНИМ ПАНООМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ЗРП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ СЛОБОДНОСТОЈЕЋОМ ВИТРИНОМ ИЛИ ЗИДНОМ ВИТРИНОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~В~ЗВ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ТЕЛЕФОНСКОМ ГОВОРНИЦОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ТГ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНИМ МЕДИЈУМОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РМ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РЕКЛАМНОМ ТАБЛОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РТ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ РАСХЛАДНИМ УРЕЂАЈИМА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~РУ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПОШТАНСКИМ САНДУЧЕТОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПС детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ПЕРДОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Перда детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ УРЕЂАЈИМА ЗА ПЕЧЕЊАРСКЕ ПРОИЗBОДЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ПП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКТOM ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАБАВНОГ ПРОГРАМA Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~ОИЗП детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ НАДСТРЕШНИЦОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Н детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ КЛИЗАЛИШТЕМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~КЛ детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ ЈАРБОЛОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Јб детаљније
ЗАУЗЕЋЕ ПОВРШИНЕ JAВНЕ НАМЕНЕ БИЛБОРДОМ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ЗЈП~Блб детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ И ИСПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ВАН ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ПУТОКАЗНИХ ТАБЛИ И ТРАНСПАРЕНАТА ФИРМИ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~352~ИИФ детаљније
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~ЗС~344~О~ОТП~ детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО ПРЕВОЗНИКА ПРЕДУЗЕТНИКА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВ~Пр детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО ПРЕВОЗНИКА ПРАВНО ЛИЦЕ Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВ~ПЛ детаљније
TAКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧА Општинска управа Неготин Одељење за општу управу, имовинске и стамбено-комуналне послове ОУЦ~ЗС~344~ТД~ТВЗ детаљније