Среда, 03. Мај 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ - ЕЛИКСИР ФОСФАТИ ШАБАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Одељење за урбанизам и грађевинарство
Број: 501-60/2017-IV/01
03.05.2017.године
Неготин


ОБАВЕШТЕЊЕ

 

"ЕЛИКСИР ФОСФАТИ" из Шапца, Хајдук Вељкова 1, поднео је Министарству пољопривреде и заштите животне средине РС Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта – ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ МИНЕРАЛНИХ ФОСФАТНИХ ХРАНИВА ЗА ИСХРАНУ ЖИВОТИЊА на кп. бр. 2300 КО Прахово у Прахову.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у Одељењу за урбанизам и грађевинарство, у просторијама Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин, Станка Пауновића 1а, канцеларија број 11, радним даном од 11 до 14 часова, као и у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, и на сајту  http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ .

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1.

Дана 01.06.2017. у 11 h биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама Општинске управе Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1.

 

 

             

                                                                                                                              ОБРАДИО,

                                                                                                                Ј.Благојевић, дипл.инж.зжс.